Privacy

Verklaring van gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Rössle & Wanner GmbH, Ulrichstraße 102, 72116 Mössingen, Duitsland, tel.: +49 (0) 7473-70120, fax: +49 (0) 7473-701278, e-mail: info@roewa.com. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3 De verantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die als volgt kan worden bereikt: ‘volgt’

1.4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke)
te beschermen, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling.
U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks „https://“ en het
slotsymbool in de browserbalk.

2) Gegevensregistratie bij het bezoek van onze website

Bij puur informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen als u zich niet registreert
of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenoemde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch vereist zijn, om u de website
te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het tijdstip van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing, van waaruit men op de website terecht is gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (evt. in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid f A van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Het doorgeven of een anderssoortig gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren wanneer er concrete aanwijzingen voor onwettig gebruik zijn.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina’s gebruik van zogenoemde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerondernemingen (‘third-party cookies’) in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Wanneer er cookies worden ingesteld, dan verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens alsook IP-adreswaarden. Permanente cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, dit verschilt per cookie.

In zoverre door afzonderlijke door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, vindt deze verwerking plaats conform artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG voor het beschermen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het websitebezoek.

We werken onder omstandigheden samen met advertentiepartners die ons erbij helpen om ons online-aanbod interessanter voor u te maken. Voor dit doeleinde worden in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Indien wij met bovengenoemde advertentiepartners samenwerken, wordt u over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zodanig kunt instellen dat wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Bij iedere browser is de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd verschillend. Deze manier wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kun je voor de respectievelijke browsers onder de volgende links vinden:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Houd er rekening mee dat bij het niet-accepteren van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact leggen

Wanneer u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld via contactformulier, terugbelformulier
of e-mail) worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er in het geval van
een contactformulier worden verzameld is te vinden op het desbetreffende contactformulier.

Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt met het doel de beantwoording
van uw verzoek of voor het contact leggen en de daarmee samenhangende technische administratie. De juridische basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel
6 par. 1 lid. f van de AVG.

Wanneer uw contact is gericht op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende juridische basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 lid b van de AVG. Uw gegevens zullen
na de definitieve verwerking van uw verzoek verwijderd worden, dit is het geval als kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de feiten in kwestie definitief zijn opgelost
op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten voor opslag in de weg staan.

5) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

5.1 Aanmelding voor onze e-mail-nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mail-nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor het versturen van de nieuwsbrief behoort alleen uw e-mailadres tot de verplicht op te geven informatie. Het opgeven van eventuele andere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Voor het versturen
van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenoemde Double Opt-in-procedure.
Dit betekent dat we u pas een e-mailnieuwsbrief versturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het versturen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigings-e-mail waarin we u verzoeken om, door het aanklikken van een link,
te bevestigen dat u in de toekomst de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Met het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van
uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lid van de AVG.
Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we uw door de Internet Service Provider (ISP) geregistreerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding om een mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelde gegevens worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt in het kader van de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief op elk gewenst moment via de verstrekte link in de nieuwsbrief of met een bericht naar de hierboven genoemde verantwoordelijke opzeggen. Na een succesvolle afmelding wordt uw e-mailadres onverwijld uit onze nieuwsbrief-distributie verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voor verder gegevensgebruik voorbehouden, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5.2 De verzending van de nieuwsbrief door Rapidmail

De verzending van onze e-mail-nieuwsbrief heeft plaats via de technische dienstverlener Rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br. Duitsland (https://www.rapidmail.de/), aan welke we uw gegevens doorgeven die zijn verstrekt tijdens het aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze doorgifte heeft plaats conform artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG en dient onze bevoegde interesse in het gebruik van een promotioneel, veilig en gebruikersvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk naar een server van RapidMail in Duitsland worden verzonden en daar worden opgeslagen.

RapidMail gebruikt deze informatie voor het in opdracht van ons versturen en voor de statistische evaluatie van de nieuwsbrief. Omwille van de evaluatie bevatten de verzonden
e-mails zogenoemde web-beacons of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden met één pixel vertegenwoordigen die zijn opgeslagen op onze website. Daarmee kan worden vastgesteld
of een nieuwsbrief-bericht wordt geopend en welke links er eventueel worden aangeklikt. Bovendien wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, type browser en besturingsstyeem).

De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens, een directe persoonskoppeling is uitgesloten. Deze gegevens dienen uitsluitend voor de statistische analyse van de nieuwsbriefcampagne. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven
beter aan de interesses van de ontvangers aan te passen.

Wanneer u bezwaar hebt tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan RapidMail deze gegevens in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG zelf voor zijn eigen legitieme belang gebruiken bij het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van de dienst, maar ook voor marktonderzoekdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. RapidMail gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om aan andere partijen door te geven.

Ter bescherming van uw gegevens hebben wij met Rapidmail een gegevensverwerkingsovereenkomst („Data-Processing-Agreement“) afgesloten op basis van de standaard verdragsbepalingen van de Europese Commissie, teneinde de doorgifte van uw persoonsgegevens aan RapidMail mogelijk te maken. Deze gegevensbeschermingsbeleid kan bij interesse opgevraagd worden.

Het gegevensbeschermingsbeleid van RapidMail kunt u hier bekijken: https://www.rapidmail.de/datenschutzbestimmungen

5.3 Adverteren per brievenpost

Op basis van ons gerechtigd belang in gepersonaliseerde direct mail behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, postadres en, voor zover wij deze aanvullende informatie van u ontvangen als onderdeel van de contractuele relatie, uw titel, academische graad, jaar van geboorte en beroeps-, branche- of bedrijfsnaam volgens artikel 6 par. 1 lid. f van de AVG om op te slaan en te gebruiken voor het per brievenpost versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens middels een bericht aan de verantwoordelijke.

6) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze site maakt gebruik van de embedding-functie van YouTube om video’s weer te geven
en af te spelen van “YouTube”, eigendom van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, waarbij volgens de aanbieder informatieopslag van gebruikersinformatie pas in gang wordt gezet bij het afspelen van de video. Wanneer het afspelen van ‘embedded’ YouTube-video’s begint, maakt de provider “YouTube” gebruik van cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van “YouTube” worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen.

Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u een video aanklikt. Wanneer u deze koppeling met uw profiel bij YouTube niet wenst, dient u zich voor de activatie van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.
Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats conform artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op maat gemaakte inrichting
van de website.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich bij de uitoefening van dit bezwaar aan YouTube zou moeten richten.

Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video’s wordt er bij elke raadpleging
van deze website een verbinding met het Google-netwerk ‘DoubleClick’ tot stand gebracht, wat buiten onze invloed verdere gegevensverwerking kan initiëren.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europees gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, hetgeen naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij ‘YouTube’ vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

7) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het ingekorte IP-adres) wordt doorgaans verstuurd naar een server van Google Inc., in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de uitbreiding “_anonymizeIp()”, die voor anonimisering van het IP-adres door inkorting zorgt en die een rechtstreekse persoonlijke identificatie uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die vallen onder het verdrag over de Europese economische ruimte. Alleen in speciale gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
In deze speciale gevallen vindt deze verwerking plaats conform artikel 6 lid 1 sub f EU-AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en internet aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.
Bovendien kunt u de registratie van de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in waarnaar de volgende link verwijst te downloaden en installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europees gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die waarborgt dat het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd.
Deze website gebruikt Google Analytics tevens voor apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die via een user-ID worden uitgevoerd. In uw klantaccount kunt u onder “Mijn gegevens “, “Persoonlijke gegevens” de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik uitschakelen.
Meer informatie over de wijze waarop Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen de browser op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, dat registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst voorkomt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein; als u uw cookies in deze browser wist, moet u de link opnieuw aanklikken):

Klicken Sie auf den unteren Button, um das Tracking von Google Analytics abzustellen.
Opt-out

Opt-out von Google Analytics erfolgreich.

8) Tools en overig

8.1 Google reCAPTCHA

Op deze website maken wij tevens gebruik van de reCAPTCHA-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon wordt uitgevoerd of dat er misbruik plaatsvindt door machinale en geautomatiseerde verwerking.

Deze dienst omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst reCAPTCHA naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele wilskracht bij acties op internet en het voorkomen van misbruik en spam.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europees gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, hetgeen naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA alsook de gegevensbeschermingsverklaring van Google kunt u inzien onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

8.2 Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten voor het visueel weergeven van geografische informatie. Met het gebruik van deze dienst tonen we u onze locatie en wordt een mogelijk bezoek vergemakkelijkt.

Al bij het oproepen van subpagina’s waarin de kaart van Google Maps opgenomen is, wordt
er informatie over het gebruik van onze website (zoals bijv. uw IP-adres) aan servers van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij Google heeft waarop u bent aangemeld
of dat er geen sprake is van een gebruikersaccount. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld.

Wanneer u deze koppeling met uw profiel bij Google niet wenst, dient u zich voor de activatie van de knop uit te loggen. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers)
op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats conform artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG op basis van de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op maat gemaakte inrichting van de website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich bij de uitoefening van dit bezwaar aan Google zou moeten richten.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europees gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, hetgeen naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Wanneer u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens naar Google bij het gebruik van Google Maps, kunt u de webdienst Google Maps ook volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google op https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=nl bekijken, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html
Uitgebreide informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps kunt u vinden op de website van Google (‘Google Privacy Policy’): https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

8.3 Google Web Fonts

Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenoemde Web Fonts die door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’) ter beschrikking worden gesteld. Bij het bezoek van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in de cache van de browser met als doel om de lettertypen op correcte wijze weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten, dat met uw IP-adres onze website is opgevraagd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 paragraaf 1 lid f van de AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er gebruik gemaakt van een standaardlettertype van uw computer.

Google LLC met hoofdvestiging in de VS is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europees gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, hetgeen naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming waarborgt.

Meer informatie over Google Web Fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring
van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

9) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar tot stand is gebracht en de naam onder welke u het commentaar hebt geleverd, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene door een geuit commentaar de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt en de door u gepubliceerde inhoud als illegaal aanmerkt. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens volgt uit artikel 6 par. 1 lid b en f van de AVG. We behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen als deze door derden als illegaal worden betwist.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) tegenover de verantwoordelijke wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij
u hieronder informeren:

 • Recht van inzage conform artikel 15 van de AVG: U heeft in het bijzonder recht op inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van verwerking, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers waaraan uw gegevens waren of zijn geopenbaard, de gepland bewaarduur of de criteria voor de bepaling van de geldigheidsduur, het bestaan ​​van een recht om te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar bij een regelgevende instantie, de bron van uw informatie wanneer deze niet door ons bij u is verzameld, het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en eventueel zinvolle informatie over de betrokken logica en de scope in kwestie en het gewenste effect van een dergelijke verwerking, evenals uw recht op informatie over welke garanties er conform art. 46 van de AVG bij het doorsturen van uw gegevens naar derde landen bestaat;
 • Recht op correctie conform artikel 16 van de AVG: u heeft het recht om onjuiste gegevens over u onmiddellijk te corrigeren en/of uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen, aan te vullen;
 • Recht op verwijdering conform artikel 17 van de AVG: u heeft het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te eisen wanneer aan de voorwaarden van artikel 17 paragraaf 1 van de AVG wordt voldaan. Dit recht is echter in het bijzonder niet van toepassing, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechten;
 • Recht op beperking van verwerking conform artikel 18 van de AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan het beperken van de verwerking van uw gegevens vereist, als u uw gegevens nodig hebt voor het laten gelden, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen van uw specifieke situatie, zolang het niet zeker is of onze legitieme gronden overheersen;
 • Recht op kennisgeving conform artikel 19 van de AVG: als u het recht heeft de verwerking te rectificeren, te verwijderen of te beperken tot de verantwoordelijke persoon, is deze verplicht om aan alle ontvangers, waarvan de u betreffende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, deze aanpassing of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking mede te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U heeft recht op informatie over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensportabiliteit conform artikel 20 van de AVG: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens bij ons te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of om verzending naar een andere verantwoordelijke te verzoeken, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op het herroepen van gegeven toestemmingen conform artikel 7 paragraaf 3 van de AVG: u heeft het recht om om een eenmaal afgegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst te herroepen. In het geval van herroeping zullen wij de gegevens in kwestie onverwijld verwijderen, in zoverre verdere verwerking niet kan woorden gebaseerd op een wettelijke grondslag voor verwerking zonder toestemming. Het herroepen van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de herroeping;
 • Klachtrecht conform artikel 77 AVR: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk zich bevindt.

 

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, UW PERSOONSGEGEVENS VANWEGE ONS OVERWEGEND LEGITIEME BELANG BEWERKEN, HEEFT U TE ALLEN TIJDEN HET RECHT, OM REDENEN, DIE IN UW BIJZONDERE SITUATIE GELDEN, TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR AAN TE TEKENEN MET EFFECT IN DE TOEKOMST.
WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. EEN VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN, WANNEER WIJ DRINGENDE REDELIJKE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN BASISVRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DE PRESENTATIE, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS DIENT.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE UIT TE OEFENEN, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR DAN BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DIRECTE RECLAME.

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de desbetreffende wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van deze termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de naleving van het contract of om een contract te initiëren en/of er vanuit onze kant geen rechtmatig belang bij de heropslag bestaat.

 

Cookie Control:

Cookie-Einstellung

Bitte treffen Sie eine Auswahl. Weitere Informationen zu den Auswirkungen Ihrer Auswahl finden Sie unter Hilfe. Bitte beachten Sie, dass die Seite mit fehlenden Cookies nicht vollständig funktioniert.

Ihre Auswahl wurde gespeichert!

Hilfe

Hilfe

Um fortfahren zu können, müssen Sie eine Cookie-Auswahl treffen. Nachfolgend erhalten Sie eine Erläuterung der verschiedenen Optionen und ihrer Bedeutung. Für den vollen Funktionsumfang der Webseite empfehlen wir die erste Option.

 • Alle Cookies zulassen:
  Alle Cookies wie z.B. Karten (Händlersuche), Tracking- und Analytische-Cookies erlauben.
 • Nur First-Party Cookies zulassen:
  Es werden keine Cookies gesetzt, es sei denn, es handelt sich um technisch notwendige Cookies. Dienste wie z.B. Google Maps (Händlersuche) werden hier nicht funktionieren.

Sie können Ihre Cookie-Einstellung jederzeit hier ändern: Datenschutzerklärung. Impressum

Zurück

DatumBenutzeraktion

Nederlands

Cookie-Einstellung

Bitte treffen Sie eine Auswahl. Weitere Informationen zu den Auswirkungen Ihrer Auswahl finden Sie unter Hilfe. Bitte beachten Sie, dass die Seite mit fehlenden Cookies nicht vollständig funktioniert.

Treffen Sie eine Auswahl um fortzufahren

Ihre Auswahl wurde gespeichert!

Hilfe

Hilfe

Um fortfahren zu können, müssen Sie eine Cookie-Auswahl treffen. Nachfolgend erhalten Sie eine Erläuterung der verschiedenen Optionen und ihrer Bedeutung. Für den vollen Funktionsumfang der Webseite empfehlen wir die erste Option.

 • Alle Cookies zulassen:
  Alle Cookies wie z.B. Karten (Händlersuche), Tracking- und Analytische-Cookies erlauben.
 • Nur First-Party Cookies zulassen:
  Es werden keine Cookies gesetzt, es sei denn, es handelt sich um technisch notwendige Cookies. Dienste wie z.B. Google Maps (Händlersuche) werden hier nicht funktionieren.

Sie können Ihre Cookie-Einstellung jederzeit hier ändern: Datenschutzerklärung. Impressum

Zurück